3D VISUALISERINGER – MERE POPULÆRE END NOGENSINDE FØR

“Billeder siger mere end 1000 ord”

3D Visualiseringer kan bruges som stærke værktøjer i salgs situationer som samt som beslutningsgrundlag ved endelige valg af materialer, overflader og udformninger

Brugen af 3D visualiseringer er steget markant inden for de seneste år og med god grund! 3D visualiseringer er et stærkt middel til kommunikation, både ved omfattende projekter men også til simple udbygninger af fx sommerhuse og parcelhuse samt nye villaer. 3d Visualiseringer hjælper med at konkretisere arkitektur, da det til tider kan være svært at forestille sig alle detaljerne i et bygge projekt, uanset arten. Det kan forekomme noget overfladisk hvis man udelukkende ser på almindelige 2 dimensionelle tegninger, bringes bygge projektet til live ved en komplet 3D visualisering. Arkitektur-visualiseringen gør det muligt at danne sig et overblik over størrelseforhold og rummelighed, samt se byggeriet i sin helhed fra alle tænkelige vinkler. 3D visualiseringer er det perfekte redskab i den kreative skitse proces, hvor det gælder om at se alle muligheder for sig, før det endegyldige projekt påbegyndes, uden mulighed for at fortryde med store omkostninger til følge.

3D Visualiseringer kan laves i mange forskellige kvaliteter alt efter hvilket output der ønskes samt brugen for bilederne.

Kontakt ditbyggeri idag for en uforpligtende snak omkring mulighederne.